Koliko vrijedi moj plac?

  • 24.februar 2020
  • Like us on Facebook

Ukoliko razmišljate o prodaji placa ali niste sigurni koja je njegova vrijednost na tržištu, ovih pet koraka će vam pomoći da odredite realnu cijenu i povećate šanse za brzu prodaju.

1. List nepokretnosti i UTU uslovi

Prva stvar koju morate uraditi jeste da izvadite ova dva dokumenta. Na osnovu njih ćete vidjeti kolika je dozvoljena gradnja na placu. Ovaj podatak je gotovo i najvažniji za određivanje cijene, osim ako ne prodajete poljoprivredno zemljište. Nemojte zaboraviti da u opštini provjerite i stanje planskih dokumenata, da li je DUP na snazi, da li se donose novi planovi, itd – kada dodje momenat pregovora sa potencijalnim kupcem važno je da imate što više informacija.

2. Šta može da se gradi

Drugi bitan faktor pri određivanju cijene je vrsta objekta koji može da se gradi na zemljištu. Ako je dozvoljena gradnja zgrade, na ovaj način ćete odrediti cijenu placa po kvadratnom metru: odredite neto građevinsku površinu, koju ćete dobiti tako što ćete od maksimalne dozvoljene površine oduzeti 20-25%, a zatim podijelite cijenu placa sa neto kvadraturom.

3. Cijena gradnje

Imajte u vidu i cijenu izgradnje objekta na placu: za lošiji i srednji kvalitet prosječne cijene se kreću od €400 do €600 po metru kvadratnom, za bolji od €600 do €800, dok izgradnja luksuznih objekata počinje od €900/m2. Ovaj podatak možda nije toliko bitan vama direktno, ali jeste kupcu jer ulazi u njegovu računicu ukupnih troškova vezanih za kupovinu placa.

4. Komunalije

Komunalije za plac se plaćaju po metru kvadratnom ukupne neto kvadrature. Sve podatke možete naći na internet stranici opštine kojoj plac pripada – u odlukama o komunalnom opremanju naći ćete informacije o zonama i odgovarajuće koeficijente. Potrebno je da pronađete zonu kojoj pripada plac i tako utvrdite koja je cijena predviđena za komunalije. Imajte u vidu da postoje razne olakšice, te da cijena može biti i niža od one koju izračunate – sa tim vam može pomoći vaš agent za nekretnine.

5. Isplativost

Saberite cijenu kvadrata zemljišta sa cijenom gradnje i cijenom komunalija po kvadratnom metru, zatim pogledajte koja je tržišna cijena kvadratnog metra po kojoj se prodaju nekretnine u vašem okruženju i vidite da li razlika između te dvije cifre ostavlja prostor investitoru za zaradu. Imajte u vidu da neko ko ulaže novac u gradnju, preuzima rizik gradnje, prodaje i eventualnih promjena na tržištu, te samim tim morate znati da njegov potecijalni profit često mora biti veći od vaše zarade od prodaje zemljišta da bi se kompletna investicija smatrala isplativom. Prodaja zemljišta obično ne nosi nikakav rizik ako se uradi po propisima, ali svaka investicija, pa i u najidealnijim uslovima, nosi rizik.

Postoje razne druge stvari koje morate imati na umu kod prodaje zemljišta ili nekretnine. Budite racionalni i realni u očekivanjima. Često cijene koje čujete nisu one koje se na kraju ugovore. Zato budite oprezni i konsultujte se sa vašim agentom oko cijele procedure.

Prijavom na mailing listu dobijaćete redovne informacije o sličnim tekstovima i najboljim ponudama nekretnina na tržištu.

Komentari